Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Základná škola s materskou školou Odborárska 2 831 02 Bratislava