Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

KariéraVOĽNÉ POZÍCIE:

Učiteľky na vyučovanie metódou CLIL na druhom stupni ZŠ s aprobáciou

- anglický jazyk a matematika

- anglický jazyk a biológia

(aj študentov) na plný alebo čiastočný úväzok.


Kontakt:

Riaditeľka:

email: ondrigova.jana@zsodborba.edu.sk