Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

KontaktZákladná škola: 02/49 20 26 11, +421 911 144 434

Riaditeľka: 02/49 20 26 12 ; +421 911 144 428

Školská jedáleň: 02/49 20 26 14, 02/49 20 26 15

Materská škola: 02/49 20 26 16


ZŠ s MŠ

Odborárska 2

831 02 Bratislava

IČO : 31785204


email:

skola@zsodborba.edu.sk

email na správcu obsahu (webu)

dujava.igor@zsodborba.edu.sk

Občianske združenie Gaštan:

Adresa: Odborárska 2, 83102 Bratislava

IČO: 30793181

IBAN : SK19 5600 0000 0084 2604 2001 (Prima banka a.s.)


formuláre potrebné pre poskytnutie 2% z dane:

vyhlásenie o poukázaní 2%
potvrdenie o zaplatení dane