Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Zamestnanci školyRiaditeľka školy :
Mgr. Ondrigová Jana   (ondrigova.jana@zsodborba.edu.sk)

Zástupkyne riaditeľky :
Mgr. Mikličová Soňa, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ   (miklicova.sona@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Šlajferčíková Marianna, zástupkyňa riaditeľky pre ŠKD a mimoškolskú činnosť   (slajfercikova.marianna@zsodborba.edu.sk)
Vlasáková Ružena, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ   (ruzena.vlasakova@gmail.com)

Asistentka riaditeľky :
Debnárová Lenka   (debnarova.lenka@zsodborba.edu.sk)

Výchovná poradkyňa :
Mgr. Kovačičová Milota  (kovacicova.milota@zsodborba.edu.sk)

Ekonómka :
Brinzová Silvia   (brinzova.silvia@zsodborba.edu.sk)

Mzdová účtovníčka :
Zoboková Silvia   (zobokova.silvia@zsodborba.edu.sk)

ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM :
Školská psychologička :
Mgr. Kovačičová Milota  (kovacicova.milota@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Kubaliaková Anna - externá z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva

Sociálna pedagogička :
Mgr. Mastičová Marianna  (masticova.marianna@zsodborba.edu.sk)

Špeciálna pedagogička :
Mgr. Bobáková Jarmila   (bobakova.jarmila@zsodborba.edu.sk)


Učitelia ZŠ :

PeadDr. Angelovičová Ľubica
(angelovicova.lubica@zsodborba.edu.sk)
RNDr. Baloghová Hana, PhD.
(baloghova.hana@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Bartošová Denisa
(bartosova.denisa@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Bjalončíková Renáta
(bjaloncikova.renata@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Bošková Daniela
(boskova.daniela@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Dujava Igor
(dujava.igor@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Ďurianová Andrea
(durianova.andrea@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Ondrigová Jana
(ondrigova.jana@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Hucáková Lucia
(hucakova.lucia@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Javorek Dominik
(javorek.dominik@zsodborba.edu.sk)
Mgr. art. Jurášová Šteigerová Jarmila
(jurasova.jarmila@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Košinár Tomáš
(kosinar.tomas@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Kramár Marek PhD.
(kramar.marek@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Mikličová Soňa
(miklicova.sona@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Krištofová Barbora
(kristofova.barbora@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Revická Katarína
(revicka.katarina@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Dužeková Oľga
(duzekova.olga@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Pastorek Tóthová Veronika
(tothova.veronika@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Kypusová Veronika
(kypusova.veronika@zsodborba.edu.sk)
Ing. Némethová Štefánia
(nemethova.stefania@zsodborba.edu.sk)


Vychovávateľ/ky ŠKD :

Bc. Jelenová Martina
(jelenova.martina@zsodborba.edu.sk)
Bc. Knausová Renáta
(knausova.renata@zsodborba.edu.sk)
Mgr. art. Lišháková Galina
(lishakova.galina@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Martina Petrincová
(petrincova.martina@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Šlajferčíková Marianna
(slajfercikova.marianna@zsodborba.edu.sk)
Mgr. Pastorek Tóthová Veronika
(tothova.veronika@zsodborba.edu.sk)
Bc. Weis Richard
(weis.richard@zsodborba.edu.sk)


Asistent/ky učiteľa :

Mgr. Derik Radoslav (derik.radoslav@zsodborba.edu.sk)
Hladíková Aneta (hladikova.aneta@zsodborba.edu.sk)
Miznerová Emília (miznerova.emilia@zsodborba.edu.sk)


Nepedagogickí zamestnanci :

Smolinský Miroslav
Kovačičová Milota
Tóthová Mária


Školská jedáleň :

Repaská Danica , vedúca ŠJ (repaska.danica@zsodborba.edu.sk)
Bodišová Mária
Hargašová Zuzana
Studenková Anna
Pecúchová Katarzina


Etický kódex zamestnanca