Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Oznámenia


Oznámenie o prerušení vyučovania z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

V zmysle Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vám oznamujem, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole (37%), sa vyučovanie v základnej škole

prerušuje od 9. 12. 2022 (piatok) do 12.12.2022 (pondelok).

Deti sa nebudú pripájať ani na online vzdelávanie, nakoľko to zdravie mnohým žiakom a učiteľom nedovoľuje.

Nástup do školy je 13.12.2022 (utorok).

Z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne (deti základnej školy budú z obedov odhlásené), ŠKD a krúžková činnosť, ktorá sa realizuje v priestoroch školy.

Mgr. Jana Ondrigová

riaditeľka školy

Návrat do škôl 10. januára 2022

Vážení rodičia,

na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022.

Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor .

Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

V školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov. Celú vyhlášku si viete pozrieť tu vyhláška .


koronaa koronaaa