Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Školský rok 2021/2022

Testovanie 5


2021/2022 | NUCEM


V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa Testovanie 5 v školskom roku 2021/2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda):

• pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, Špecifikácie testov nájdete v dole uvedenom linku ► Špecifikácie testov T5 2021.


Špecifikácia testu z matematiky - T5 2022.pdf
Špecifikácia testu z vyučovacích jazykov - T5 2022.pdf

Výsledky testovania piatakov

v školkom roku 2019/2020

5.A 5.B
MAT – 58,5% MAT – 86,6%
SJL – 58% SJL – 82,5 %