Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Školská jedáleň


Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská - repaska.danica@zsodborba.edu.sk

Vnútorný poriadok - Školská Jedáleň
Kliknutím stiahnuť
Dodatok č.1 k vnútornému poriadku - Školská jedáleň
Kliknutím stiahnuť

Aktuálny jedálny lístok