Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

PRIHLÁŠKA na štúdium v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa.

Vytlačenú a podpísanú ju pošlite na adresu školy : ZŠ s MŠ, Odborárska 2, 83102 Bratislava do 30.4.2020

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám spätný e-mail.

V našej škole sa vyučuje anglický jazyk od prvého ročníka.

Ak máte záujem o vyučovanie metódou CLIL, vyznačte to v prihláške.


Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite na nasledujúci odkaz:


Informácie k zápisu prvákov nájdete aj na WEB stránke MČ BANM:

https://www.banm.sk/zapis-do-zakladnej-skoly/

https://www.banm.sk/zapis-prvakov-sa-posuva/


DÔLEŽITÝ OZNAM

26.03.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy..


Vyučovanie aj naďalej bude prebiehať online, žiaci budú dostávať domáce úlohy a inštrukcie od svojich učiteľov elektronickou formou.


Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Momovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie .


Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu:

RUŠIA SA s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia:


Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronávírusu

Viac na :https://www.minedu.sk/Výsledky testovania piatakov

v školkom roku 2019/2020

5.A 5.B
MAT – 58,5% MAT – 86,6%
SJL – 58% SJL – 82,5 %

DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

ĎAKUJEME!

Potvrdenie o zaplatení dane

Naši žiaci vytvorili túto ornamentálnu mapu Slovenska na hodine VYV s p. riaditeľkou Danekovou. Prosíme Vás týmto o váš hlas 👍 na facebookovej stránke Ďakujeme!
INFORMÁCIE K ŠKOLSKÉMU STRAVOVANIU

--> PDF


Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská