Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava
zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

.

Počet prístupov:


Úradné hodiny počas letných prázdnin


Streda : 8,00 - 12,00 hod.

Školský rok začína 5.septembra 2016 o 8,00 hod.

Činnos školského klubu a materskej školy začína

5.septembra 2016 o 6,30 hod.


PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY !
OZNÁMENIE

Otvárame 1.ročník s vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL v spolupráci s IH jazykovou školou a British Council
OZNÁMENIE - Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2016/2017


OZNÁMENIE - Zápis detí do predškolských zariadení pre školský rok 2016/2017

"Záhradka pre malých a vežkých"

Tento projekt sa uskutočnil vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Orange.

Materská škola a školský klub budú otvorené od 6,30 hod.
Reportហo škole nájdete na youtube - kanál MC Bratislava Nové Mesto, ktorý spravuje miestny úrad: TU
Video - 120.výročie školy (27MB)


Video HD - 120.výročie školy (248MB)