Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava
zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

.

Počet prístupov:


Vážení rodičia a priatelia školy,

poskytnite 2% z Vašich daní na podporu výchovy a vzdelávania detí v našej škole na Občianske združenie Gaštan.

Občianske združenie Gaštan - adresa: Odborárska 2, 83102 Bratislava
IČO: 30793181 Číslo účtu: 8426042001/5600 (Prima banka, Slovensko)

ĎAKUJEME !


Zápis detí do MŠ 2017/2018 ! ! ! - od 10.apríla do 26. apríla

Zápis prvákov 2017/2018 ! ! ! - piatok 7.apríla od 14,00h do 18,00h a sobota 8.apríla od 8,00h do 12,00h


Deň otvorených dverí - 30. marca 2017.
Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská

"Záhradka pre malých a veľkých"

Tento projekt sa uskutočnil vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Orange.

Materská škola a školský klub budú otvorené od 6,30 hod.
Reportáž o škole - kanál MC Bratislava Nové Mesto, ktorý spravuje miestny úrad: