Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava


Školská TV - I. diel

Súťaž o najkrajšiu tekvicu, výpadok prúdu a branné cvičenie, oznamy na dverách školy a ich rešpektovanie. To všetko sú témy o ktorých budeme hovoriť v prvej časti našej TV.

Prajeme Vám príjemné pozeranie (Tím Odborárska TV)
Súťaž o najkrajšiu tekvicuOd septembra anglický jazyk populárnejší a atraktívnejší


Kvalitné a efektívne vzdelávanie cudzích jazykov je v Základnej škole na Odborárskej ulici prioritou a už osem rokov sa venujeme vyučovaniu anglického jazyka metódou CLIL so záujmom o stále atraktívnejšie a populárnejšie vyučovanie tohto jazyka.


Od septembra tohto školského roka rozširujeme vyučovanie cudzích jazykov novou metódou Jolly Phonics.


Do experimentálneho overovania projektu „Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“ bola škola vybraná Štátnym pedagogickým ústavom a finančne podporená spoločnosťou Education Initiative, s.r.o.


Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská