Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava
zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

.

Počet prístupov:


Od septembra anglický jazyk populárnejší a atraktívnejší

Kvalitné a efektívne vzdelávanie cudzích jazykov je v Základnej škole na Odborárskej ulici prioritou a už osem rokov sa venujeme vyučovaniu anglického jazyka metódou CLIL so záujmom o stále atraktívnejšie a populárnejšie vyučovanie tohto jazyka.
Od septembra tohto školského roka rozširujeme vyučovanie cudzích jazykov novou metódou Jolly Phonics.
Do experimentálneho overovania projektu „Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“ bola škola vybraná Štátnym pedagogickým ústavom a finančne podporená spoločnosťou Education Initiative, s.r.o.Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská

"Záhradka pre malých a veľkých"

Tento projekt sa uskutočnil vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Orange.

Materská škola a školský klub budú otvorené od 6,30 hod.
Reportáž o škole - kanál MC Bratislava Nové Mesto, ktorý spravuje miestny úrad: