Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava


Dotazník k zápisu do 1. roč.: PDF NA STIAHNUTIE

Žiadosť o prijatie do 1. roč.: PDF NA STIAHNUTIE

PROFIL ŠKOLY ZŠ ODBORÁRSKA: PDF NA STIAHNUTIEOd septembra anglický jazyk populárnejší a atraktívnejší


Kvalitné a efektívne vzdelávanie cudzích jazykov je v Základnej škole na Odborárskej ulici prioritou a už osem rokov sa venujeme vyučovaniu anglického jazyka metódou CLIL so záujmom o stále atraktívnejšie a populárnejšie vyučovanie tohto jazyka.


Od septembra tohto školského roka rozširujeme vyučovanie cudzích jazykov novou metódou Jolly Phonics.


Do experimentálneho overovania projektu „Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“ bola škola vybraná Štátnym pedagogickým ústavom a finančne podporená spoločnosťou Education Initiative, s.r.o.


Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská