Základná škola s materskou školou
Odborárska 2, Bratislava
zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

.

Počet prístupov:


Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská

"Záhradka pre malých a vežkých"

Tento projekt sa uskutočnil vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Orange.

Materská škola a školský klub budú otvorené od 6,30 hod.
Reportហo škole - kanál MC Bratislava Nové Mesto, ktorý spravuje miestny úrad: