Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

OZNÁMENIE


Mestská časť Bratislava - Nové mesto

VYHLASUJE


zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2018/2019,
ktorý sa uskotoční v termíne:

piatok : 6. apríla 2018 od 14:00 hod. do 18:00 hod.
sobota : 7. apríla 2018 od 08:00 hod. do 12:00 hod.

OZNÁMENIE - PDF

Karneval rozprávkových bytostíIII. diel (Vianočný špeciál)

Dlhoočakávaný tretí diel našej školskej TV je na svete. Mikuláš, návšteva vedeckého centra Vida v Brne, vianočné trhy. To všetko uvidíte v našom vianočnom špeciále. Prajeme príjemné pozeranie.

(Tím Odborárska TV)Od septembra anglický jazyk populárnejší a atraktívnejší


Kvalitné a efektívne vzdelávanie cudzích jazykov je v Základnej škole na Odborárskej ulici prioritou a už osem rokov sa venujeme vyučovaniu anglického jazyka metódou CLIL so záujmom o stále atraktívnejšie a populárnejšie vyučovanie tohto jazyka.


Od septembra tohto školského roka rozširujeme vyučovanie cudzích jazykov novou metódou Jolly Phonics.


Do experimentálneho overovania projektu „Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“ bola škola vybraná Štátnym pedagogickým ústavom a finančne podporená spoločnosťou Education Initiative, s.r.o.


Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská