Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

OZNAM

V stredu 21. 11. 2018 udeľuje riaditeľka školy pre žiakov 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO z organizačných dôvodov kvôli CELOSLOVENSKÉMU TESTOVANIU PIATAKOV.


Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská