Základná škola s materskou školou

zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Odborárska 2, Bratislava

Školský rok 2018/2019 začína


3.septembra v pondelok o 8:00 hod.

Žiaci prvého ročníka sa sústredia na školskom dvore, v prípade zlého počasia v školskej jedálni.

Prvý deň žiaci potrebujú školskú tašku, písacie potreby, prezuvky a desiatu.

Vyučovanie bude do 10:00 hod.

Pre žiakov bude zabezpečený obed od 10 do 12 hod. a prevádzka školského klubu od 6:30 do 17:00 hod.


TEŠÍME SA NA VÁS !Odhlasovanie obedov

na telef.čísle : 0910 831 515
vedúca školskej jedálne
Danica Repaská